single.php
content

De Luizenmoeder (VTM)

De Luizenmoeder’ is een Vlaamse remake van de succesvolle, gelijknamige Nederlandse comedyreeks die zich afspeelt in een, ook voor Vlaanderen, heel herkenbare omgeving : de wereld van de basisschool.  Iedereen is ooit wel naar school geweest,  heeft nu kinderen op school of zit zelf nog altijd op die schoolbanken.   Die arena van de basisschool is, meer dan we vermoeden, een afspiegeling van de hedendaagse wereld waar er vaak te veel regels of vage afspraken gelden en waar de volwassenen zich als kinderen gedragen en omgekeerd.  Het gedrag van de ouders, het schoolpersoneel en de kinderen in ‘De Luizenmoeder’ toont op een vaak hilarische, satirische, en zelfs soms pijnlijke, manier aan hoe grote thema’s en kleinmenselijkheid met elkaar verbonden zijn.

Uitzending voorzien voorjaar 2019